خر

23مرداد
شوهرم گوشت خر به من می خوراند ! / شکایت عجیب یک زن به دادگاه

شوهرم گوشت خر به من می خوراند ! / شکایت عجیب یک زن به دادگاه

نیوز: شکایت عجیب یک زن /خرید گوشت الاغ برای خانواده تصمیم مرد خسیسی بود که به هیچ وجه حاضر به […]

-