خرید خانه در تهران

23اردیبهشت
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران در ۲۳ اردیبهشت ۹۹

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران در ۲۳ اردیبهشت ۹۹

منطقه  آدرس  متراژ پارکینگ قیمت هر متر مربع (تومان ) تعداد اتاق  […]

08اردیبهشت
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران در ۸ اردیبهشت ۹۹

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران در ۸ اردیبهشت ۹۹

منطقه  آدرس  متراژ پارکینگ قیمت هر متر مربع (تومان ) تعداد اتاق  […]

-