خرید تسلیحات نظامی

16دسامبر
همکاری‌های تسلیحاتی ایران با کشورهای مختلف در حال پیگیری است

همکاری‌های تسلیحاتی ایران با کشورهای مختلف در حال پیگیری است

[ad_1] امیرسرتیپ امیرحاتمی در توضیح همکاری‌های تسلیحاتی ایران با سایر کشورها، گفت: همکاری‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با برخی از […]