خروج از وابستگی

۲۸آذر
سه قدم عملی جهت تسکین درد وابستگی بعد از پایان رابطه
بعد از پایان رابطه اعصاب‌خوردکن، چطور روال زندگی را عادی کنیم؟

سه قدم عملی جهت تسکین درد وابستگی بعد از پایان رابطه

بعد از تمام شدن یک رابطه نافرجام و پر از وابستگی یکی از طرفین شدیداً نیاز به بودن طرف مقابل […]

۲۸آذر
نجات از منجلاب وابستگی ناایمن در پسرها و دخترها
بررسی وابستگی ناایمن و ایمن در روابط عاطفی

نجات از منجلاب وابستگی ناایمن در پسرها و دخترها

در طی یک رابطه ناسالم و مملو از وابستگی ناایمن، افراد وابسته کسانی می شوند که بیشتر شبیه خودشان هستند […]