خروج از وابستگی

28آذر
سه قدم عملی جهت تسکین درد وابستگی بعد از پایان رابطه
بعد از پایان رابطه اعصاب‌خوردکن، چطور روال زندگی را عادی کنیم؟

سه قدم عملی جهت تسکین درد وابستگی بعد از پایان رابطه

بعد از تمام شدن یک رابطه نافرجام و پر از وابستگی یکی از طرفین شدیداً نیاز به بودن طرف مقابل […]

28آذر
نجات از منجلاب وابستگی ناایمن در پسرها و دخترها
بررسی وابستگی ناایمن و ایمن در روابط عاطفی

نجات از منجلاب وابستگی ناایمن در پسرها و دخترها

در طی یک رابطه ناسالم و مملو از وابستگی ناایمن، افراد وابسته کسانی می شوند که بیشتر شبیه خودشان هستند […]

-