خروج آمریکا از خاورمیانه

۰۵خرداد
یادداشت مشاور اوباما در امور ایران درباره ضرورت خروج آمریکا از خاورمیانه

یادداشت مشاور اوباما در امور ایران درباره ضرورت خروج آمریکا از خاورمیانه

[ad_1] سالیوان در این یادداشت، با اشاره به مطالبی که در دیگر نشریه‌های آمریکایی در این خصوص منتشر شده‌اند نوشت، […]