خرم آبادی

۲۲آبان
لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از پابند الکترونیک به عنوان جایگزینی مؤثر و مفید برای حبس

لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از پابند الکترونیک به عنوان جایگزینی مؤثر و مفید برای حبس

[ad_1] معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور به ترویج فرهنگ استفاده از پابند الکترونیکی در کاهش جمعیت کیفری اشاره […]