خرطوم

25مرداد
دانستنی هایی شگفت انگیز درباره فیل ها/ فیلی که از زبان کره ای تقلید می کند!

دانستنی هایی شگفت انگیز درباره فیل ها/ فیلی که از زبان کره ای تقلید می کند!

نیوز: فیل ها موجودات مهربانی هستند که قلب و ذهن ما را مجذوب خود می کنند. دو گونه فیل وجود […]

-