خرداد

03خرداد
ویژگی های متولدین خرداد ماه/ تولدتون مبارک خردادی ها

ویژگی های متولدین خرداد ماه/ تولدتون مبارک خردادی ها

اکنون در ماه خرداد قرار داریم. و متولدین خرداد ماه که کم هم نیستند آماده تبریک تولد هستند. خرداد ماهی […]

06آبان
فال روزانه ۹۹/۰۸/۰۶

فال روزانه ۹۹/۰۸/۰۶

گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت***ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت***جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت

-