خدیجه

۱۳آبان
پیامبر (ص) در آئینه روی علی (ع)

پیامبر (ص) در آئینه روی علی (ع)

[ad_1] به گزارش مشرق، متن زیر یادداشت بخشعلی قنبری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی است که به مناسبت میلاد پیامبر […]