خدمت به محرومان

۱۸دی
انصاف و عدالت اقتضا می‌کند در نظارت‌های میدانی به‌دنبال بهبود زندگی و معیشت محرومان باشیم

انصاف و عدالت اقتضا می‌کند در نظارت‌های میدانی به‌دنبال بهبود زندگی و معیشت محرومان باشیم

[ad_1] رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس یازدهم در بین وظیفه نظارت و قانون‌گذاری اولویت به نظارت داده شده […]