خدمات رفاهی

08دسامبر
خاک فروشی با قرارداد ترکمنچای و گلستان تفاوتی ندارد

خاک فروشی با قرارداد ترکمنچای و گلستان تفاوتی ندارد

[ad_1] کامبیز مهدیزاده گفت: تا وقتی که برخی شرکت‌های معدنی، دانش بنیان ها را سد راه خود می‌دانند و در […]