خدمات درمانی بازنشستگان

۲۶آبان
نارضایتی بازنشستگان از خدماتِ «بیمه تکمیلی»/ مبالغ هنگفت از بازنشسته‌ها می‌گیرند اما غالباً هزینه‌های درمان پرداخت نمی‌شود

نارضایتی بازنشستگان از خدماتِ «بیمه تکمیلی»/ مبالغ هنگفت از بازنشسته‌ها می‌گیرند اما غالباً هزینه‌های درمان پرداخت نمی‌شود

[ad_1] علی اکبر عیوضی با انتقاد از روند خدمات‌رسانی بیمه تکمیلی گفت: خود بازنشستگان باید بر روند امور نظارت کنند. […]