خدمات ایمنی

14می
آماده باش نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  در لیالی قدر

آماده باش نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در لیالی قدر

[ad_1] در شهر فردیس؛ رکنا: ​حسین عاشوری با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس در […]