خدا

27شهریور
اعتماد به خدا/چطور با تمام وجودمان به خدا توکل کنیم؟

اعتماد به خدا/چطور با تمام وجودمان به خدا توکل کنیم؟

نیوز: اعتماد کردن به کسی که نمی‌شناسین کار آسونی نیست. وقتی کسی میگه “به من اعتماد کن” به احتمال زیاد […]

-