خدامات

07نوامبر
پولشویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد

پولشویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد

نیوز :۳۹۱۳ مورد پولشویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال ۲۰۱۹ گزارش شده که تقریباً ۳ برابر رقم ثبت شده در سال ۲۰۱۸ یعنی ۱۳۹۱ مورد است.