خداحافظی با اجرا

26مرداد
نجمه جودکی “مجری”، بازیگر می شود!

نجمه جودکی “مجری”، بازیگر می شود!

نیوز: چند وقت پیش نجمه جودکی از مجری گری خداحافظی کرد.اما این به معنای خداحافظی اش از صداوسیما نبود.شغل جدید […]

-