خدابخشی

۱۶آبان
تامین کالا‌های اساسی و دارو، اولویت اصلی بودجه سال ۱۴۰۰

تامین کالا‌های اساسی و دارو، اولویت اصلی بودجه سال ۱۴۰۰

[ad_1] نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: تامین کالا‌های اساسی، دارو و لوازم مورد نیاز وزارت بهداشت […]