خبر زرد

05نوامبر
توجه ویژه به دنیای خبر (نیوز) لازمه پیشرفت اقتصادی هر کشوری است

توجه ویژه به دنیای خبر (نیوز) لازمه پیشرفت اقتصادی هر کشوری است

دنیای بدون خبر دنیایی مرده و بی‌تحرک است و قطعا جوامعی پیشرفت می‌کنند که همان نگاهی که به اهمیت اقتصاد و سیاست دارند به حوزه خبر هم داشته باشند.