خبرنگار انگلیسی

۰۷دی
جانسون برای شانه نکردن موهایش عذرخواهی کرد

جانسون برای شانه نکردن موهایش عذرخواهی کرد

  [ad_1]    یک خبرنگار انگلیسی روز گذشته بوریس جانسون را با طرح سوالی درباره موهایش به چالش کشید و […]