خاویر بولسونارو

۱۷تیر
رئیس جمهوری برزیل کرونا گرفت

رئیس جمهوری برزیل کرونا گرفت

[ad_1] به گزارش اقتصادنیو ز،آزمایش کرونای خاویر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل مثبت اعلام شد.   او از دوستان دونالد ترامپ […]