خانی‌آباد

06ژانویه
هیچ کس مثل جهان پهلوان تختی نشد

هیچ کس مثل جهان پهلوان تختی نشد

تختی دو حسن بزرگ داشت. یک مردانگی و دوم قهرمانی‌اش، الان کشتی‌گیران خوبی داریم که در دنیا حرف اول را می‌زنند و با روسیه و آمریکا برابری می‌کنند اما من ندیدم در مردانگی کسی مثل تختی باشد.