خانواده مرغی

27شهریور
کار عجیب والدین چینی با فرزندانشان؛ تزریق خون مرغ به کودکان!

کار عجیب والدین چینی با فرزندانشان؛ تزریق خون مرغ به کودکان!

نیوز: چینی ها همیشه به انجام کارهای عجیب و غریب زبان زد هستند. اینبار تزریق خون مرغ به کودکان/خانواده مرغی […]

-