خانواده شهدا و ایثارگران پاوه

۱۹دی
کارگروه تعیین شده در استان کرمانشاه ظرف یک ماه طرح خود را برای ساماندهی موضوع کوله‌بری ارائه کند

کارگروه تعیین شده در استان کرمانشاه ظرف یک ماه طرح خود را برای ساماندهی موضوع کوله‌بری ارائه کند

[ad_1] رئیس قوه قضائیه در جمع خانواده شهدا و ایثارگران پاوه گفت: کارگروه تعیین شده در استان کرمانشاه حداکثر ظرف […]