خانه هنرمندان ایران

15آبان
رجبی معمار دوباره مدیرعامل خانه هنرمندان شد

رجبی معمار دوباره مدیرعامل خانه هنرمندان شد

[ad_1] ​مجید رجبی معمار برای یک دوره دوساله دیگر به عنوان مدیر عامل خانه هنرمندان ایران انتخاب شد. [ad_2]

08آبان
هنرمندان برای زدودن افسردگی مردم به صحنه بیایند

هنرمندان برای زدودن افسردگی مردم به صحنه بیایند

[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در نشست جمعی از هنرمندان، جانبازان و ایثارگران به مناسبت حماسه ۹ آبان، […]