خانه‌نشین

30آوریل
زیست پر مخاطره ٢/٧ میلیارد کارگر

زیست پر مخاطره ٢/٧ میلیارد کارگر

[ad_1] [گروه گزارش] روزهای سختی که اغلب مردم را خانه‌نشین کرده است، به این زودی تمام نمی‌شود. بسیاری از مردم […]