خالد الملا

۱۸دی
زمانی که جهان به ما پشت کرد، این شهید سلیمانی بود که از عراقی‌ها دفاع کرد

زمانی که جهان به ما پشت کرد، این شهید سلیمانی بود که از عراقی‌ها دفاع کرد

[ad_1] دکتر «خالد الملا» رئیس جماعت علمای (اهل سنت) عراق گفت هنگامی که شهرهای عراق وبه‌طور مشخص مناطق سنی‌نشین عراق […]