خاطره نخستین دیدار با مرتضی آوینی

۲۰فروردین
آوینیِ اندیشمند خیلی عظیم‌تر از آوینیِ مستندساز است/ بعد از شهادت “مرتضی” متوجه عمق فکری‌اش شدیم

آوینیِ اندیشمند خیلی عظیم‌تر از آوینیِ مستندساز است/ بعد از شهادت “مرتضی” متوجه عمق فکری‌اش شدیم

[ad_1] گروه جهاد و مقاومت مشرق – بعد از شهادت سید مرتضی آوینی،‌ در بعضی از گفت‏وگوهایی که افراد خاصی انجام […]

۲۰فروردین
آوینیِ اندیشمند خیلی عظیم‌تر از آوینیِ مستندساز است / آوینی در غرب‌شناسی جامعیت داشت / بعد از شهادت آوینی متوجه عمق فکری‌اش شدم

آوینیِ اندیشمند خیلی عظیم‌تر از آوینیِ مستندساز است / آوینی در غرب‌شناسی جامعیت داشت / بعد از شهادت آوینی متوجه عمق فکری‌اش شدم

[ad_1] گروه جهاد و مقاومت مشرق – بعد از شهادت سید مرتضی آوینی،‌ در بعضی از گفت‏وگوهایی که افراد خاصی انجام […]