خارج شدن از خانه

29دی
قتل محمد امین ۱۳ ساله ی تبریزی

قتل محمد امین ۱۳ ساله ی تبریزی

چند روزی بود که محمدامین حال خوبی نداشت. غذا نمی‌خورد و در روز چندین بار بالا می‌آورد. او را به دکتر بردیم و تشخیص پزشک این بود که او به شدت از چیزی ترسیده است.