خارجه انگلیس

23دسامبر
عقب نشینی اروپایی ها از برجام مشروط

عقب نشینی اروپایی ها از برجام مشروط

گاردین با اشاره به نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اعضای باقی مانده در برجام نوشت به اعتقاد وزیران خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه، تهران و واشنگتن بدون پذیرش تقویت یا تعمیم برجام در این مرحله باید به پایبندی کامل به توافق بازگردند.