خاخام یونس حمامی لاله زار

۰۹آبان
محکومیت اقدام رئیس‌جمهور فرانسه به دلیل حمایت از توهین  به پیامبر اسلام و دعوت او به عذرخواهی از مسلمانان/آزادی نباید عامل توهین به ادیان و شخصیت های مقدس شود