خاخام مشهور اسرائیلی

۲۹دی
واکسن کرونا افراد را «همجنس‌باز» می‌کند!

واکسن کرونا افراد را «همجنس‌باز» می‌کند!

[ad_1] صفحه توییتر نشریه کرتی نوشت: دانیل اسور خاخام مشهور اسرائیلی می‌گوید واکسن کرونا افراد را «همجنس‌باز» می‌کند! [ad_2]