خاتمه تجمع

۲۵آبان
تجمع کارگران کشت و صنعت کارون خاتمه یافت

تجمع کارگران کشت و صنعت کارون خاتمه یافت

[ad_1] کارگران پیمانکاری مجتمع کشت و صنعت کارون روز گذشته پس از وعده کارفرما مبنی بر وعده پرداخت بخشی از […]