حیوان وحشی

26آبان
نگهداری و حمل این حیوانات جرم است/توقیف به مدت سه‌ماه

نگهداری و حمل این حیوانات جرم است/توقیف به مدت سه‌ماه

نیوز: نگهداری حیوانات وحشی؟!جرم است. بر اساس این طرح موادی به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افزوده می‌شود كه برابر آن واردات، […]

-