حیوان درمانی

29مهر
بغل کردن الاغ، راهکار کاهش استرس پرستاران در اسپانیا

بغل کردن الاغ، راهکار کاهش استرس پرستاران در اسپانیا

اختصاصی «تابناک با تو»؛ انجمنی در اسپانیا جلسات استراحت رایگان را برای کارکنان مراقبت های بهداشتی فراهم کرده، که یک […]