حیرت دانشمندان

31دسامبر
متیو ویتاکر نوازنده نابینایی که حیرت همه را برانگیخت

متیو ویتاکر نوازنده نابینایی که حیرت همه را برانگیخت

    متیو ویتاکر نوازنده نابینا: رتینوپاتی نوزادان زودرس (ROP) نوعی اختلال چشم است که در درجه اول نوزادان نارس […]