حیدر قربانی

15دسامبر
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای زندانی سیاسی کرد/ اتهام بغی متوجه موکل نیست

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای زندانی سیاسی کرد/ اتهام بغی متوجه موکل نیست

[ad_1] وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای موکل خود […]