حیدر حسن زاده

۱۰دی
سند تحول قضایی، اقدام رو به رشدی محسوب می‌شود/ توجه به موضوعات بین رشته‌ای و مسائل تجاری در سند تحول قضایی/ جذب قضات، یکی از نکات مثبت سند تحول قضایی است

سند تحول قضایی، اقدام رو به رشدی محسوب می‌شود/ توجه به موضوعات بین رشته‌ای و مسائل تجاری در سند تحول قضایی/ جذب قضات، یکی از نکات مثبت سند تحول قضایی است

[ad_1] عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه سند تحول قضایی، اقدام رو به رشدی محسوب می‌شود، […]