حیان الخیاط

18دی
دادگاه جرمی را برای ترامپ در نظر گرفته که حکم آن اعدام است

دادگاه جرمی را برای ترامپ در نظر گرفته که حکم آن اعدام است

[ad_1] «حیان الخیاط» وکیل معروف عراقی امروز (پنج شنبه) در خصوص صدور حکم دادگاه این کشور برای بازداشت « دونالد […]