حکمت

25شهریور
مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامهٔ فردوسی

مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامهٔ فردوسی

نیوز: مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامهٔ فردوسی،مینوی خرد یکی از مهم‌ترین اندرزنامه‌های دورهٔ فارسی میانه و ادبیات پهلوی […]

-