حوله خشک کن

۱۸آذر
داستان یک کارآفرینی، حمید دفتری و امیر دفتری

داستان یک کارآفرینی، حمید دفتری و امیر دفتری

[ad_1] امیرحسین عزب دفتر ۱۳۵۸ در تهران متولد شد. او پس از اخذ مدرک کاردانی مدیریت کسب و کار وارد […]