حوزه های دینی

۲۸اسفند
مسیح مهاجری: اهانت کنندگان به حرم های قم و مشهد،دست پرورده های خودمان هستند

مسیح مهاجری: اهانت کنندگان به حرم های قم و مشهد،دست پرورده های خودمان هستند

[ad_1] درجمع مهاجمان به حرم ها،هم عالم نمایان حضورداشتندوهم مقدس نمایان متحجر.آنهابدون آنکه بدانندائمه معصومین علیهم السلام به هنگام مریضی […]