حوزه های انتخابیه استان البرز

۰۳اسفند
از نتایج آراء در مشهد چه خبر؟ /رقابت فاطمه آجرلو و مظفر در استان البرز /دلخوش و دنیامالی پیشتاز هستند /نتایج غیررسمی انتخابات مجلس

از نتایج آراء در مشهد چه خبر؟ /رقابت فاطمه آجرلو و مظفر در استان البرز /دلخوش و دنیامالی پیشتاز هستند /نتایج غیررسمی انتخابات مجلس

[ad_1] استان البرزنتایج اولیه شمارش آرا را اعلام کردند. بر اساس اعلام منابع غیر رسمی در حوزه های انتخابیه استان البرز نتایج […]