حوزه قضایی خاوران

15نوامبر
جمع‌آوری مراکز انباشت، تفکیک زباله و ضایعات در حوزه قضایی خاوران

جمع‌آوری مراکز انباشت، تفکیک زباله و ضایعات در حوزه قضایی خاوران

[ad_1] چهارمین مرحله جمع‌آوری مراکز دپو، تفکیک زباله و ضایعات در بخش خاوران با دستور رییس حوزه قضایی بخش خاوران […]