حوزه علمیه امام رضا(ع)

۳۰آذر
جاسوس جنایتکار را شهید نامیدن کمال وقاحت است

جاسوس جنایتکار را شهید نامیدن کمال وقاحت است

[ad_1] به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد، امروز در جلسه درس خارج فقه که در مدرسه علمیه […]