حوزه زیستی

10فوریه
چاپگر سه‌بعدی زیستی بر پایه نیوماتیک با قابلیت چاپ سلول‌های زنده در محیط

چاپگر سه‌بعدی زیستی بر پایه نیوماتیک با قابلیت چاپ سلول‌های زنده در محیط

مدل‌های مختلف این دستگاه با استفاده از قطعه‌ها و قابلیت‌های مختلف، از قابلیت چاپ انواع هیدروژل حاوی سلول، بایومتریال‌های کامپوزیت حاوی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر و ترکیبی از هردو عنصر را دارد،  با بهره‌گیری از این دستگاه بافت‌های مصنوعی مورد نظر خود را با اهداف گوناگون ایجاد کرده و مورد تست و بررسی قرار دهند.