حوادث کبودرآهنگ

11مرداد
تفریح مرگبار به قیمت جان جوان ۱۸ ساله تمام شد / حادثه ای تلخ در کبودرآهنگ

تفریح مرگبار به قیمت جان جوان ۱۸ ساله تمام شد / حادثه ای تلخ در کبودرآهنگ

حوادث نیوز: جوان ۱۸ ساله در سد «مبارک آباد» کبودرآهنگ در حالیکه برای تفریح با خانواده به آنجا رفته بودند […]

12تیر
حمله خونین گرگ های گرسنه به ۲ روستا در همدان

حمله خونین گرگ های گرسنه به ۲ روستا در همدان

به گزارش نیوز، حمله گرگ ها به خانه های مردم در ۲ روستای قهورد سفلی و قهورد علیا باعث خسارت […]

-