حوادث هواز

05اکتبر
برخورد با ۲۰ مورد تخلف ساختمانی طی شهریور ماه در اهواز

برخورد با ۲۰ مورد تخلف ساختمانی طی شهریور ماه در اهواز

[ad_1] حوادث رکنا: طی شهریور ماه امسال با ۲۰ مورد تخلف ساختمانی در اهواز برخورد شد و ۱۷۵ مورد اخطاریه […]