حوادث میلاجرد

25نوامبر
مرگ هولناک مرد ۶۴ ساله کمیجانی با روشن کردن کلید برق

مرگ هولناک مرد ۶۴ ساله کمیجانی با روشن کردن کلید برق

[ad_1] حوادث رکنا: مرد ۶۴ ساله در اثر انفجار گاز شهری درشهر میلاجرد شهرستان کمیجان به کام مرگ فرو رفت. […]