حوادث شادگان

03آبان
مرگ دلخراش مامور انتظامی شادگان هنگام ماموریت

مرگ دلخراش مامور انتظامی شادگان هنگام ماموریت

حوادث نیوز: مامور انتظامی شادگان در حین انجام وظیفه دچار سانحه شده و فوت می کند. به گزارش نیوز ، فرمانده […]

09تیر
تیرباران وحشتناک در مراسم عزاداری شیخ شادگان + فیلم

تیرباران وحشتناک در مراسم عزاداری شیخ شادگان + فیلم

حوادث نیوز: تیراندازی وحشت آور در برگزاری مراسم شیخ یکی ازطوایف بزرگ خوزستان درشهرستان شادگان همه را شوکه کرد هنوز […]

-