حوادث آبان

24آبان
نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان 98/ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!

نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان 98/ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!

نیوز: جنجال اظهارات جدید درباره کشته شدگان اعتراضات آبان /آقای نماینده شوخی اش هم زشت است. روزنامه جمهوری اسلامی در […]

-